Правила лотереї

Лотерея «ЗОЛОТИЙ КУБОК» є державною грошовою безтиражною миттєвою лотереєю (далі - Лотерея), яка проводиться та розповсюджується на всій території України з метою поповнення Державного бюджету України.

Проведення Лотереї здійснює підприємство зі 100% іноземними інвестиціями “Українська Національна Лотерея” (далі – Оператор), ідентифікаційний код 24940541, місцезнаходження: Україна, м.Київ, 02098, вул. Ю. Шумського, 1Б, офіс 110. Інтернет-сайт Оператора - http://www.lottery.com.ua.

Лотерея розповсюджується на всій території України як через мережу розповсюдження розповсюджувачів, так і Оператором самостійно.

Гравцем у державній лотереї «Золотий Кубок» може бути фізична особа, яка досягла 18 років та самостійно і добровільно сплатила ставку (плату) за участь у Лотереї.

Принцип Лотереї полягає у розкритті (розіграші) гравцем електронного білету миттєвої лотереї за допомогою спеціальних технічних засобів та виявленні прихованої інформації, яка дозволяє визначити виграш (приз), закладений за випадковим принципом (характером) в електронному лотерейному білеті на стадії його виготовлення (генерації).

Лотерея проводиться через центральну електронну систему прийняття ставок та розповсюджується через лотерейні термінали самообслуговування та засоби доступу до мережі Інтернет, за допомогою яких гравець виявляє приховані ігрові комбінації, які закладені в електронному білеті на стадії його виготовлення (генерації), що зберігаються в Лотерейній системі.

З метою придбання електронного білету (оплати ставки) гравець вносить грошові кошти до каси розповсюджувача, оплачує безготівковими коштами (в разі надання такої можливості розповсюджувачем), або з використанням електронних платіжних систем, що відповідають чинному законодавству, після чого отримує можливість відкриття електронного білету відповідної серії та вартості за допомогою спеціального програмного забезпечення (візуалізація), призначеного для відкриття електронного білету та встановленого на терміналі або на сервері, призначеному для розповсюдження Лотереї через мережу Інтернет.

Реалізація кожного електронного білету лотереї реєструється в електронній системі, яка контролюється в режимі реального часу Державною казначейською службою України.

Візуалізація – це графічна (анімаційна) реалізація процесу відкриття електронного білету в доступному для сприйняття гравцем вигляді. Зовнішній вигляд візуалізації може змінюватись Оператором або розповсюджувачем, що не впливає на правила та умови Лотереї, та на ймовірність виграшу.

З метою відкриття електронного білету гравець обирає вид візуалізації та здійснює вибір вартості електронного білету з переліку доступних для розповсюдження білетів. Вибір вартості електронного білету здійснюється за допомогою програмного забезпечення терміналу шляхом використання відповідних клавіш управління (механічних або сенсорних на екрані, в разі оснащення терміналу останніми).

Гравець самостійно, за власним бажанням вибирає формат (вид) візуалізації процесу розіграшу придбаного ним білета лотереї.

В пунктах розповсюдження розміщуються таблиці збігу окремих елементів (символів) візуалізації та правила використання лотерейних терміналів.

Візуалізація процесу розіграшу електронного білету може складатися як з однієї анімаційної демонстрації, так і з декількох послідовних анімаційних демонстрацій, які представлені як додаткові (бонусні) розіграші. Процес реалізації декількох послідовних анімаційних демонстрацій являє собою розіграш (відкриття) єдиного електронного лотерейного білету з єдиним заздалегідь закладеним виграшем (призом) та не являється розіграшем декількох електронних білетів.

Гравцям може бути надано право (можливість) на участь у одному або декількох додаткових ігрових етапах розіграшу виграшу (призу) Лотереї. Оператор залишає за собою право не впроваджувати вказану можливість під час проведення Лотереї.

Право на участь у додатковому ігровому етапі розіграшу виграшу (призу) набуває гравець, який виявив приховану виграшну ігрову комбінацію (приз) під час основного (першого) етапу розіграшу електронного лотерейного білету.

Додатковий ігровий етап розіграшу виграшу (призу) полягає у виявленні гравцем прихованої ігрової комбінації цього етапу визначення переможців лотереї. Додатковий ігровий етап надає можливість виявити виграш (приз), який дорівнює подвоєному значенню виграшу (призу), виявленого під час основного або попереднього додаткового етапу розіграшу електронного лотерейного білету, або виграш, який являє собою надпис «0,00».

Гравець, який за результатом виявлення прихованої ігрової комбінації під час участі у додатковому ігровому етапі розіграшу виграшу (призу) Лотереї виявив виграшну ігрову комбінацію (надпис про суму виграшу), має право взяти участь у наступному додатковому ігровому етапі у разі наявності такого.

Гравець, який за результатом виявлення прихованої ігрової комбінації під час участі у додатковому ігровому етапі розіграшу виграшу (призу) Лотереї виявив ігрову комбінацію, яка являє собою надпис «0,00», не набуває права на отримання виграшу (призу) за електронним білетом.

Якщо гравець під час розіграшу електронного лотерейного білету виявив приз, який дорівнює максимальному значенню призу, то гравець не набуває права на розіграш додаткового ігрового етапу. У випадку якщо за наслідком розіграшу електронного лотерейного білету або розіграшу додаткового ігрового етапу виявляється, що подальша участь гравця у наступних додаткових ігрових етапах розіграшу виграшу (призу) Лотереї призведе до перевищення максимального значення виграшу (призу), то гравець не набуває права на участь у наступних додаткових ігрових етапах.

Візуалізація виявлення гравцем прихованої ігрової комбінації під час будь-якого додаткового ігрового етапу розіграшу виграшу (призу) Лотереї може імітувати процес відкриття (виявлення) відповідної ігрової комбінації шляхом надання гравцю можливості псевдо вибору одного з двох варіантів анімації, кожний з яких є ідентичним за результатом.

Результат відкриття електронного білету відображається на моніторі лотерейного терміналу або засобу доступу до мережі Інтернет.

Електронні білети, в яких внаслідок виявленої ігрової комбінації гравцем виявлений закладений наслідок «0,00», є безвиграшними. Електронні білети, в яких в наслідок виявленої ігрової комбінації основного/основного та додаткових (одного або декількох) етапів розіграшу виграшу (призу) гравцем виявлений закладений наслідок у вигляді певної грошової суми, є виграшним.

Переможцями Лотереї вважаються гравці, які придбали та розіграли (відкрили) електронний білет та виявили приховану виграшну ігрову комбінацію, яка закладена в електронному лотерейному білеті на стадії його виготовлення (генерації) Лотерейною системою.

За бажанням гравця розповсюджувач роздруковує (або формує іншим чином) для нього на принтері інформацію про результати розіграшів електронних білетів, яка містить дані про виграшні електронні білети.

Під час отримання виграшів за бажанням гравця роздруковується чек гравця із зазначенням суми залишкових коштів гравця.

Чек гравця повинен містити наступну інформацію:

  • назву Лотереї;
  • дату та час роздрукування;
  • місце роздрукування;
  • номер;
  • суму отриманих коштів (призів).

Виплата виграшу гравцям здійснюється розповсюджувачем безпосередньо в місці відкриття електронного білету.

Виплата призів здійснюється за наслідками розіграшу виграшних електронних білетів на підставі електронного засобу обліку результатів гри, який надається розповсюджувачем та підтверджує участь у Лотереї та право на отримання виграшу (призу).

Електронний засіб обліку результатів гри перевіряється (проводиться експертиза) за допомогою програмного забезпечення представниками розповсюджувача, який виплачує виграш.

Експертиза полягає у підтвердженні або спростуванні виграшності шляхом звірки інформації про виграшні електронні білети із даними центральної електронної системи, встановлення відсутності ознак підробки, перевірки додержання гравцем граничних строків звернення за призом, відсутності виплати за електронним білетом.

В разі необхідності додаткової експертизи розповсюджувач або оператор видає гравцю довідку про отримання електронного засобу обліку результатів гри на експертизу, де вказується прізвище, ім’я, по-батькові гравця, адреса, реквізити документа, що підтверджує особу, з підписом уповноваженої особи. Гравець розписується на копії довідки про її отримання.

Перевірка електронного засобу здійснюється комп’ютерним центром електронної системи шляхом співставлення інформації, що зберігається у ньому, про розіграні електронні білети та виплачені призи, що виключає можливість повторного отримання призів.

Втрата електронного засобу обліку, пошкодження індивідуального номеру, магнітного носія та інші пошкодження, що не дозволяють однозначно встановити числову та іншу інформацію, позбавляють гравця права на отримання призу.

Гравець може звернутися за отриманням призу протягом 10 днів з дня придбання електронного білету. Після закінчення вказаного строку вимоги гравців щодо отримання призу не приймаються, а виграшні ігрові білети вважаються недійсними.

Граничний строк виплати призів Лотереї не може перевищувати 30 днів, починаючи з дня звернення гравця за отриманням призу. Розповсюджувачі виплачують призи за виграшними електронними білетами негайно у пункті розповсюдження, але в строк не більше ніж 7 днів в разі необхідності додаткової перевірки виграшного електронного білету та/або в разі недостатніх коштів в касі розповсюджувача.

Призи сплачуються виключно в національній валюті. Призи можуть сплачуватися як в готівковій, так і в безготівковій формах на рахунок гравця за рахунок суми призу. Гравець може придбати інші електронні білети за рахунок отриманої суми призів.

Виплата призу розповсюджувачем здійснюється в сумі, що не перевищує 50 мінімальних заробітних плат, розмір якої встановлюється законом.